vad är betablockerare

Betablockerare sänker blodtrycket genom att blockera effekten av stresshormoner. Läkemedelet kan även användas för att dämpa smärta vid kärlkramp. Vad är betablockerare? Betablockerare är ett läkemedel som upptäcktes av i mitten av 1900-talet av James Black. Läkemedlet hindrar vissa delar av kroppen naturliga funktion genom att blockera kroppens stresshormoner, antingen adrealin och noradrealin. Det gör […]

Betablockerare sänker blodtrycket genom att blockera effekten av stresshormoner. Läkemedelet kan även användas för att dämpa smärta vid kärlkramp.

Vad är betablockerare?

Betablockerare är ett läkemedel som upptäcktes av i mitten av 1900-talet av James Black. Läkemedlet hindrar vissa delar av kroppen naturliga funktion genom att blockera kroppens stresshormoner, antingen adrealin och noradrealin. Det gör hjärtat lugnare genom att sänka både pulsen och slagvolymen. Det sänker således blodtrycket.

Betablockerare vid stress

Kroppen har tre olika hormoner som utsöndras vid stress, adrenalin, noradrenalin och kortisol. Stresshormonernas syfte är att höja pulsen, andningen, blodtrycket och ökar genomströmningen av blod i musklerna.

Adrenalin bildas när vi behöver slåss eller springa snabbt, många djur får också adrenalinpåslag. Adrenalinet bildas i binjuremärgen och i vissa nervceller.

Noradrenalin bildas i binjuremärgen och kan ombildas till adrenalin eller insöndas i blodet. Noradrenalin utsöndras i betydligt mindre mängd än adrenalinet.

Kortisol produceras av binjurarna och är ett av kroppens stresshormoner. Höga kortisolnivåer under en längre tid kan vara skadligt.

Istället för betablockerare

Tidigare användes selektiva betablockerare för att behandla högt blodtryck. Skillnaden mellan selektiva och icke-selektiva betablockerare är att selektiva fokuserar på hjärtat och blodkärlen medan icke-selektiva även har effekt på andningsvägarna.

Nu används ACE-hämmare vid behandling av högt blodtryck. Vid behov används också betablockerare.